top of page
DSC03606.jpg

TYPE 2

De type 2 werking is voor kinderen met een matig tot ernstig vertraagde ontwikkeling. Deze klassen zijn ingedeeld obv de cognitieve mogelijkheden, het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en de zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften.

De nadruk ligt op:

  • Het welbevinden en de zelfstandigheid. Elk kind krijgt hier de kans om op zijn eigen tempo en volgens de eigen mogelijkheden maximaal te ontwikkelen.

  • Aanleren van functionele vaardigheden. Binnen ons multidisciplinair team wordt hieraan stapje voor stapje gewerkt Zo streven we voor iedere leerling naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en integratie in de maatschappij.

  • Door de focus op succeservaringen te leggen, bouwen we aan een positief zelfbeeld en leggen we de nadruk op wat het kind WEL kan!

Binnen deze werking staan volgende domeinen centraal:

  • Taal en Communicatie (met ondersteuning van de logopedist): zich verbaal en/of nonverbaal leren uiten (SMOG, praatboekje, praatplaat, visualisaties, …)

  • Maatschappelijk lezen: de maatschappij leren ‘lezen’ op een visuele manier mbv afbeeldingen, pictogrammen, logo’s, woordbeelden, …

  • Functioneel rekenen: functionele vaardigheden bruikbaar in de eigen leefwereld (tafel dekken, koken, winkelen, geldrekenen, kloklezen, dobbelsteen, …)

  • Redzaamheid: tanden poetsen, boterham smeren, veters binden, aan- en uitkleden, bestek hanteren, netjes eten, … (eventueel met aangepaste hulpmiddelen)

  • Sociale vaardigheden: leren samen leven en samen spelen

  • Vrije tijd: door een aanbod aan verschillende activiteiten stimuleren we het ontdekken van de interesses en talenten van elk kind (breien, haken, timmeren, tuinieren, koken, knutselen, constructiemateriaal, gezelschapsspelen, …)

  • Motorische ontwikkeling (onder begeleiding van de ergotherapeut of kinesist): sensopathisch aanbod (sensobakken, snoezelruimte), fijn motorische activiteiten (naam schrijven, knippen, plakken, kleuren, tekenen, …), beweging (zwemmen, turnen, touwenparcours, luchtkussen, speeltuin, sportdagen, wandelen, fitometer,…)

Naast een functioneel aanbod, is er voor kinderen die het aankunnen ook een aanbod van technische vaardigheden op maat (lezen, schrijven en rekenen).

Type 2: Over ons
bottom of page