top of page
DSC03816.jpg

KLEUTERWERKING

Voor kleuters met een attest type 2, 4 of 9.

In onze kleuterwerking creëren we een stimulerende en veilige leer- en leefomgeving, om onze kleuters tot een maximale ontwikkeling te brengen volgens ieder zijn eigen tempo en mogelijkheden.

Door een intensieve en multidisciplinaire samenwerking van de kleuterjuffen, therapeuten, kinderverzorging, verpleging en orthopedagoge werken we samen aan een totale voorbereiding op het lager onderwijs. We betrekken de ouders en eventuele externe partners (thuisbegeleiding, externe therapeuten,…) ook maximaal in dit proces.

Alle ontwikkelingsdomeinen die nodig zijn om een goede basis te vormen, komen aan bod. We leggen extra accenten op de communicatie- en taalontwikkeling, zelfredzaamheid, beweging, spelontwikkeling en sociale vaardigheden.

Na het traject in de kleuterwerking, wat in samenspraak met het CLB en de ouders 1 tot 2 jaar kan worden verlengd, wordt er een oriëntatie gemaakt naar de stromingen in het lager onderwijs (type 2, 4, 9 of basisaanbod).

Kleuters: Over ons
bottom of page