top of page
DSC03585.jpg

TYPE BASISAANBOD

Type basisaanbod is voor leerlingen die meer aanpassingen nodig hebben waardoor het voor hun moeilijker is om lessen te volgen in het gewoon lager onderwijs. Met het M verslag van het CLB kunnen zij dan voor 2 schooljaren onderwijs volgen binnen type basisaanbod. Daarna zal de school samen met de ouders en het CLB evalueren of een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is of buitengewoon onderwijs nodig blijft.

Binnen dit type bieden we DEZELFDE basisleerstof aan als binnen het gewoon onderwijs, maar we doen dit op een ANDERE manier.

De belangrijkste punten:

  • Veel aandacht gaat uit naar het sociaal-emotioneel functioneren van onze leerlingen. Succeservaringen, een positief zelfbeeld en goed welbevinden zijn immers belangrijke voorwaarden om tot leren te komen.

  • We creëren een rustige en voorspelbare leeromgeving waarbinnen leerlingen zich maximaal op de leerstof kunnen richten.

  • De leerlingen krijgen de leerstof op maat aangeboden in kleine groepjes. Elke leerling werkt op zijn eigen niveau en tempo. Dit is het belangrijkste verschil met het gewoon basisonderwijs: in plaats van de leerling aan te passen aan de leerstof, wordt de leerstof aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. We zetten hierbij sterk in op het opbouwen van een goede werkhouding.

Type Basisaanbod: Over ons
bottom of page