top of page
Toegankelijk.jpg

TYPE 4

Type 4 zijn kinderen met een motorische of fysieke beperking, al dan niet meervoudig, die extra ondersteuning nodig hebben. Deze beperking kan van neurologische, orthopedische of musculaire aard zijn zoals jeugdreuma, hersenverlamming, dyspraxie, hypotonie, ….

Binnen onze school worden leerlingen met een type 4 attest geïntegreerd binnen de verschillende klassen. We willen ieder kind een veilig klasklimaat bieden waar het kind op eigen tempo kan leren en ontwikkelen binnen de mogelijkheden van zijn of haar beperking.

De uitgangspunten die we hierbij stellen zijn:

  • Het vinden van een goed evenwicht tussen schools en therapeutisch aanbod.

  • Het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

  • Het bieden van paramedische ondersteuning zoals verzorging, ergo, kiné, logo en dit zowel binnen als buiten de klaswerking.

  • Aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

  • Het uitbouwen van een goede samenwerking met ouders en externe zorgverleners.

  • Het zoeken en opvolgen van hulp- en ondersteuningsmiddelen.

Type 4: Over ons
bottom of page