top of page
Paramedische ondersteuning: Welkom

Binnen onze school bestaat het paramedisch team uit 3 groepen:

Kinesitherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten.

Elke groep heeft zijn specialisatie, ervaring en expertise:

Kiné: stimuleren van grof motorische vaardigheden, lichaamsbesef, oriëntatie in de ruimte…

Logopedie: Begeleiden en ondersteunen bij communicatie, taal, articulatie, lezen, spelling…

Ergotherapie: Uitbreiden en verfijnen van fijne motoriek, schrijfmotoriek, zelfredzaamheid…

Als gezamenlijk doel hebben wij het in stand houden, terug winnen of verbeteren van het algemeen functioneren van een kind voor ogen. We werken hiervoor nauw samen met het hele schoolteam. De therapie kan zowel individueel, in kleine groepjes of klassikaal verlopen afhankelijk van de zorgvragen van het kind.

Het team staat steeds klaar om ouders te ondersteunen en te informeren ivm hulp- en ondersteuningsmiddelen, adviezen en tips of andere bezorgdheden.

We streven naar een open communicatie en goede samenwerking met externe hulpverleners zoals arts- specialisten, externe diensten, zelfstandige paramedici, orthopedische firma’s,…

Ons uiteindelijke doel is om kinderen met vertrouwen en een positief zelfbeeld zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

! Het mooiste wat je kan worden is jezelf !

Paramedische ondersteuning: Over ons
bottom of page