top of page
DSC04189.jpg

TYPE 9

Onze type 9 werking is voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Binnen deze werking proberen we een stimulerende leeromgeving te creëren waarbinnen de leerling met autisme alle kansen krijgt om te leren en te ontwikkelen.

De uitgspunten:

  • Door met het hele team en samen met de ouders te kijken naar het kind met ASS, brengen we het autistisch denken en waarnemen in kaart. Bij het leren vertrekken we van de eigenheid van elk kind- zijn talenten en beperkingen. We zoeken naar wat werkt voor dat specifieke kind, op dat moment, in die specifieke situatie.

  • Door te zorgen voor basisrust. Regelmaat, prikkelreductie, voorspelbaarheid en verheldering zijn een rode draad in onze begeleiding. Voor ons is een positief zelfbeeld en goed welbevinden een voorwaarde om zich te willen en kunnen ontwikkelen.

  • Door concrete communicatie. We communiceren op een eenduidige manier, expliciet, positief en op een visuele manier. Hierbij gebruiken we schema’s, stappenplannen en  kalenders .

  • Door basisvaardigheden aan te bieden die de leerling met ASS nodig heeft om tot leren te komen. We denken hierbij bv aan sociaal communicatieve vaardigheden, werkhouding, planning en organisatie, zelfsturing en emotieregulatie.

  • Door leerlingen met ASS te motiveren via interesses en positieve basishouding.

Type 9: Over ons
bottom of page