top of page
Foto o-team.png

Als ondersteuningsteam zijn wij aangesteld in het buitengewoon basisonderwijs BSBO Helix / buitengewoon secundair onderwijs SBSO Helix. Wij proberen vanuit onze expertise ook een volwaardige partner te zijn van het reguliere onderwijs bij het omgaan met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.


In samenwerking met de school, de ouders en het CLB spelen we in op de noden van leerlingen, leerkrachten en volledige schoolteams. Wij komen in beeld in fase 2 van het zorgcontinuüm.

Eerst probeert de school heel wat zaken en aanpassingen uit, wanneer dan blijkt dat het moeilijk blijft lopen, wordt het CLB betrokken. Zij gaan een handelingsgericht traject lopen samen met de school. Blijkt dit nog steeds onvoldoende dan kan er een (gemotiveerd) verslag opgemaakt worden door het CLB en is de school in de mogelijkheid om ons als ondersteuningsteam te betrekken.


We zijn een team waarin verschillende expertises aanwezig zijn: leerkrachten basis- en secundair (buitengewoon) onderwijs, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen... Door de juiste expertise te koppelen aan een concrete ondersteuningsnood proberen we scholen te versterken in het omgaan met leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden. Er zal dus niet enkel met de leerling gewerkt worden maar heel vaak ook met de leerkracht en soms zelfs met een heel schoolteam. Dit kan zeer divers ingezet worden, zo kunnen we bijvoorbeeld hulpmiddelen aanreiken of uitwerken, leerkrachten coachen in het omgaan met specifieke leerlingen, meedenken op beleidsniveau, leerlingen versterken in hun sociale vaardigheden enz... Deze lijst is eindeloos.

Ondersteuningsteam (O-team): Over ons
bottom of page